Saziņai ar mums

[email protected]

Ekonomikas ministres padomniece inovāciju un digitalizācijas jautājumos būs Ieva Siliņa


Ar 12.jūliju ekonomikas ministres Ilzes Indriksones padomnieces amatā inovāciju un digitalizācijas jautājumos stājas Ieva Siliņa.

 

Ieva Siliņa piecus gadus ir vadījusi Latvijas lielāko un ietekmīgāko jauno zinātnieku organizāciju – Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA), kur izveidoja kopienu gan jaunajiem zinātniekiem, kuri vēlas iesaistīties jaunos projektos, gan uzņēmējiem, kuri vēlas piesaistīt intelektuālo kapitālu vai kāpināt ražošanas pievienoto vērtību. Siliņai ir pabeigta doktora līmeņa programma vadībzinātnē Latvijas Universitātē, viņa specializējas zinātnes pārvaldībā un komunikācijā, kā arī zināšanu pārnesē un ilgtspējīgā attīstībā.

 

“Uzņēmēju, zinātnieku un valsts sektora sadarbības veicināšana, kā rezultātā rastos jauni, inovatīvi vietējā un eksporta tirgu produkti, tehnoloģijas un pakalpojumi, ir viena no manām un Ekonomikas ministrijas prioritātēm. Papildus ES finansējumam nākamo trīs gadu laikā ministrija no valsts budžeta līdzekļiem 12 miljonu eiro apmērā īstenos valsts pētījumu programmu, kas paredz ieviest jaunu modeli komerciālas ievirzes pētniecības projektu finansēšanai.

 

Tāpēc Ievas Siliņas pieredze būs ļoti noderīga ciešai un koordinētai sadarbībai starp pētniecības un inovāciju politiku ieviesošajām institūcijām un uzņēmējiem, lai veicinātu gan zinātnisko pētniecību, gan tehnoloģiju un komercializējamu produktu attīstību atbilstoši industrijas pieprasījumam,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

 

“Līdz šim Latvijas zinātne ir bijusi projektos bāzēta, kā rezultātā izcilo zinātnisko institūtu rīcībā ir uzkrājušies pētījumu rezultāti, tehnoloģiju un inovāciju iestrādnes. Šobrīd inovācijas straujākai attīstībai jau tiek īstenotas dažādas uzņēmējdarbības un pētniecības atbalsta iniciatīvas – gan uzņēmēju ieguldījumu pētniecībā un inovācijā sekmēšanai, gan pētniecības projektu īstenošanai valsts zinātniskajās institūcijās. Jaunizveidotais “Inovāciju fonds” būs solis uz priekšu, kas ļaus īstenot institūtu krājumā esošās iestrādnes. Tomēr pie šī nevaram apstāties un ir jādomā par to, kā Latvijā radīt jaunas dziļās tehnoloģijas. Dziļās tehnoloģijas risina cilvēces aktuālos izaicinājumus ar zinātnes, inženierijas un dizaina domāšanas palīdzību – piedāvā šobrīd tādus risinājumus, kas pirms desmitiem gadu šķita neiespējami. Latvijā ir izcili zinātnieki un spējīgi uzņēmumi- jāpalīdz tiem sadarboties, lai izveidotu vairāk zinātniskajās laboratorijās izaugušu jaunuzņēmumu un jau esošajiem uzņēmumiem palīdzētu ieviest drosmīgākas inovācijas”, norāda Ieva Siliņa.

 

Ekonomikas ministres padomnieces pienākumus Ieva Siliņa pildīs uz ½ slodzi. Papildus jautājumiem, kas saistās ar inovāciju jomu, Siliņa sniegs padomus arī jautājumos saistībā ar uzņēmējdarbības digitalizāciju, tai skaitā digitālo pakalpojumu un tai nepieciešamo spēju un prasmju attīstību.

 

Ieva Siliņa ir deputāte Rīgas domē un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece. Vienlaikus Siliņa turpinās pildīt arī Valsts prezidenta ārštata padomnieces pienākumus  zinātnes un izglītības politikas jautājumos.