Saziņai ar mums

[email protected]

Ētikas kodekss


Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Ētikas kodekss

 

Šis kodekss ir ētikas principu un normu kopums, kas izriet no cilvēces, latviešu tautas un mūsu partijas pamatvērtībām. Līdz ar to tas palīdz partijas biedriem un atbalstītājiem no ētikas pozīcijām orientēties notiekošajos politiskajos procesos. Nacionālā apvienība uzskata, ka ikviena tās biedra pienākums un gods ir rīkoties saskaņā ar šo kodeksu.

 

I
Attieksmē pret savu tautu un tēvzemi

 

 • Esam lepni par savu tautu, kas cauri gadsimtiem saglabājusi latvietību un garīgo patstāvību.
 • Neatlaidīgi darbojamies, lai Nacionālā apvienība, būdama nacionāli konservatīva politiska partija, īstenotu visas latviešu tautas kopējās intereses, tādējādi gūstot plašu tautas atbalstu un stiprinot tās vienotību.
 • Esam vienoti savā darbībā, par Latvijas valsts mērķi nosakot to, ka Latvija pasaulē ir vienīgā vieta, kur latviešu tauta var realizēt savas pašnoteikšanās tiesības, tādēļ Latvijai tagad un nākotnē ir jākalpo par vietu, kur pastāvēt un attīstīties latviešu tautai, nodrošinot latvisku, taisnīgu un pārtikušu vidi.
 • Sevī, savos domubiedros un tautā stiprinām latviešu pašapziņu, pašcieņu un patriotisma jūtas.
 • Strādājam, lai globalizācijas procesi iespējami mazāk apdraudētu Latvijas tautsaimniecību, sadzīvi un kultūru, vienlaikus attīstot sadarbību ar citām Eiropas kultūras kopībai piederīgām tautām.

 

II
Attieksmē pret latviešu valodu

 

 • Apzināmies, ka valoda ir tautas elpa, tās dvēsele un dzīvība.
 • Darām visu, lai stiprinātu latviešu valodas statusu Latvijā un veicinātu tās lietošanu sabiedrībā. Ikdienā nepaejam vienaldzīgi garām latviešu valodas izkropļojumiem, kā arī tās piesārņojumiem ar nevajadzīgiem citu valodu elementiem.
 • Esam atvērti, latviešu valodā un kultūrā iesaistot Latvijā dzīvojošās mazākumtautības.
 • Ar Latvijas plašsaziņas līdzekļiem runājam tikai valsts valodā. Ar ārvalstu žurnālistiem sarunas valoda var būt arī cita – atkarībā no spējas sazināties attiecīgajā valodā.
 • Sadarbojamies ar visiem, kuri atbalsta latviešu valodas kā Latvijā vienīgās valsts valodas statusa nostiprināšanu, kā arī otras Latvijā dzīvojošas tautas – līvu – ilglaicīgas pastāvēšanas priekšnoteikumus.

 

III
Attieksmē pret darbu

 

 • Katrā darbā cenšamies sasniegt pilnību.

 

IV
Attieksmē pret savu partiju

 

 • Esam smalkjūtīgi sadarbībā un savstarpējās attiecībās, patiesi un labvēlīgi kritikā.
 • Sargājam partijas godu, saglabājot pašcieņu arī gadījumos, kad rodas nopietnas domstarpības. Esam pārliecināti, ka tās atrisināmas partijas ietvaros, nemeklējot publicitāti.

 

V
Attiecībās ar citiem cilvēkiem

 

 • Ar savu stāju un attieksmi pret līdzcilvēkiem tiecamies apliecināt dzīves skaistumu.
 • Neizmantojam nomelnošanu, faktu sagrozīšanu un melus kā politiskās cīņas līdzekli.
 • Sadzīvē akcentējam latvisko dzīvesziņu.

 

VI
Tautas uzticēšanās rezultātā ieņemot atbildīgus valsts amatus

 

 • Esam nomodā par savu, savas tautas un valsts godu. Zinām, ka mūsu tauta goda jautājumos ir kategoriska – goda zaudējums ir neatgūstams.
 • Cenšamies darīt visu iespējamo, lai savlaicīgi saskatītu savas zemes un tautas izaugsmes perspektīvas un bez kavēšanās izstrādātu to īstenošanas stratēģiju un taktiku. To, ka par vēlamu atzīst gan zinātnieki, gan citu inteliģences grupu pārstāvji, gan arī plašas tautas masas, mēs cenšamies mērķtiecīgi nesavtīgi īstenot visos līmeņos.
 • Uzskatām, ka mūsu darbību visvairāk apdraud nevis naidīgas ideoloģijas vai starptautiskas intereses, bet gan iespēja zaudēt paškritisku attieksmi pret savu veikumu.
 • Esam latviski ne vien darba, bet arī savstarpējo attiecību kultūrā: turam doto vārdu, nekavējam norunātu tikšanos, laikā izpildām solīto utt.

 

VII
Ētikas kodeksa pārraudzīšana

 

Politiku organiski saistot ar ētiku, mums rodas iespēja iegūt divus efektīvus uzraugus – savu sirdsapziņu un Latvijas tautas sabiedrisko domu. Līdz ar to ikvienam no mums šis Ētikas kodekss kalpo par mērauklu savas rīcības izvērtēšanai.

Ja Ētikas komisija saņem informāciju par to, ka kāda Nacionālās apvienības biedra rīcība neatbilst šā kodeksa burtam un garam, tā jautājumu izskata komisijas sēdē.

Ētikas komisija savu atzinumu iesniedz Nacionālās apvienības Valdei.

 

 

Apstiprināts VL-TB/LNNK 19.03.2012 Valdes sēdē

 

 

Jautājumos par ētikas kodeksu vai tā pārkāpumiem lūgums vērsties pie Nacionālās apvienības ētikas komisijas vadītāja Jāņa Žugova [email protected]