Saziņai ar mums

[email protected]

Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviska Latvija.

Mūsu vērtības: latviešu nācija, valoda un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

APSKATĪT ▸

Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviska Latvija.

Mūsu vērtības: latviešu nācija, valoda un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

APSKATĪT ▸

Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviska Latvija.

Mūsu vērtības: latviešu nācija, valoda un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

APSKATĪT ▸

Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviska Latvija.

Mūsu vērtības: latviešu nācija, valoda un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

APSKATĪT ▸

Programma


Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviska Latvija.

 

Mūsu vērtības: latviešu nācija, tās valoda un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

 

Mūsu mērķi 14. Saeimai:

 

Augoša Latvija

 

 1. Turpināsim atbalstīt jaunos vecākus, nodrošinot bērnudārza pieejamību, tajā skaitā finansējot bērna pieskatīšanu mājās; ar sociālajām stipendijām, studiju kredīta dzēšanu, lielāku bērnu kopšanas pabalstu.
 2. Palielināsim mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem, ieviešot nomu ar izpirkumu ekonomiskā tipa privātmājām uz pašvaldības zemes.
 3. Iestāsimies par mērķētas atbalsta sistēmas ieviešanu grūtībās nonākušu iedzīvotāju atbalstam.
 4. Paaugstināsim minimālo pensiju bāzi un iestāsimies par tādu valdības politiku, kas vairo senioru labklājību.
 5. Iestāsimies par samazinātu PVN likmi Latvijai raksturīgiem pārtikas produktiem un ēdināšanas nozarei.
 6. Ar investīciju fonda un digitalizācijas programmu atbalstu veicināsim preču un pakalpojumu eksporta pieaugumu, kā arī produktivitātes kāpināšanu.
 7. Sekmēsim zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības sadarbību.
 8. Stiprināsim LIAA reģionālo biznesa inkubatoru tīklu, atvieglosim birokrātiskās prasības mājražotājiem.
 9. Ar industriālo parku attīstību un mājokļu būvniecību stimulēsim darbavietu pieejamību reģionos.
 10. Turpināsim samazināt darbaspēka nodokļus.
 11. Paplašināsim energoefektivitātes atbalsta programmas, īpaši dzīvojamo māju siltināšanai. Veicināsim enerģijas pašražošanu.
 12. Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu īstenosim tā, lai stimulētu ekonomisko attīstību.
 13. Lai kāpinātu mazo un vidējo ražojošo lauku saimniecību konkurētspēju, nodrošināsim tām īpašu atbalstu gan tiešajos atbalsta pasākumos, gan ar valsts garantijām kredītlīnijas programmas veidā.
 14. Iestāsimies par sabalansētu darba slodzi un taisnīgu atalgojumu pedagogiem.
 15. Pilnveidosim vispārējās izglītības satura metodisko atbalstu.
 16. Atbalstīsim virzību uz bezmaksas augstākās izglītības pieejamību Latvijas studentiem.
 17. Vismaz par 20% palielināsim labā stāvoklī esošu ceļu īpatsvaru.
 18. Pilnveidosim remigrācijas atbalsta pasākumus, padziļināti sadarbosimies ar tautiešiem ārvalstīs.
 19. Veicināsim sabiedrības digitālo prasmju uzlabošanu un padarīsim efektīvākus valsts sniegtos pakalpojumus.

 

Droša Latvija

 

 1. Stiprināsim transatlantisko sadarbību NATO ietvaros. Iestāsimies pret Eiropas drošības un ārlietu politikas federalizāciju.
 2. Panāksim Latvijas neatkarību no Krievijas energoresursiem, nodrošinot sašķidrinātās dabasgāzes piegādes un veicinot atjaunīgo resursu izmantošanu. Atbalstīsim atomelektrostacijas izbūves iespēju izpēti Latvijā.
 3. Aizliegsim Maskavas propagandas izplatīšanu, izskaužot nelegālos TV pieslēgumus, pastiprinot kontroli interneta telpā, preses un grāmatu tirdzniecībā.
 4. Aktīvi veicināsim Kremļa politiku atbalstošu ārvalstu pilsoņu izraidīšanu no Latvijas.
 5. Stiprināsim mūsu valsts austrumu robežu. Iestāsimies par latgaliskās vides saglabāšanu un attīstīšanu. Veicināsim Latgales sociālekonomisko izaugsmi.
 6. Stiprināsim veselības aprūpes sistēmu un tās spēju piemēroties ārkārtas situācijām.
 7. Obligātajā vispārējās vidējās izglītības saturā iekļausim Valsts aizsardzības mācību.
 8. Ieviesīsim obligātu militāro apmācību vīriešiem un brīvprātīgu – sievietēm.
 9. Aktīviem zemessargiem nodrošināsim budžeta vietas valsts augstskolās.
 10. Pilnveidosim Zemessardzes bataljonu infrastruktūru atbilstoši mūsdienu militāro uzdevumu specifikai.
 11. Par prioritāti tiesu darba uzlabošanai noteiksim saprātīgu termiņu ievērošanu lietu izskatīšanā.

 

Latviska Latvija

 

 1. Pilnībā pabeigsim pāreju uz mācībām valsts valodā visos izglītības līmeņos.
 2. Atbalstīsim latviešu īpatsvara pieaugumu Latvijā.
 3. Novērsīsim mēģinājumus Latvijā masveidīgi iepludināt imigrantus.
 4. Noteiksim par pienākumu pašvaldībām likvidēt atlikušos padomju okupāciju slavinošos objektus.
 5. Ar likumu garantēsim darbinieka tiesības ar vietējiem iedzīvotājiem runāt valsts valodā.
 6. Veidosim solidāru atbildību starp valsti un pašvaldībām Dziesmusvētku kustības nodrošināšanā.
 7. Turpināsim pilnveidot kultūrizglītības procesu un attīstīt profesionālās mākslas infrastruktūras projektus.
 8. Paaugstināsim kultūras darbinieku sociālo labklājību, turpinot darbu pie radošās personas statusa definēšanas un nodokļu sistēmas pilnveides.
 9. Turpināsim īpaši rūpēties par nacionālā kino attīstību.

 

Atskaite par 13. Saeimas priekšvēlēšanu programmas izpildi atrodama šeit: www.nacionalaapvieniba.lv/atskaite

 

NA cilvēki


ATLASĪT PĒC KRITĒRIJA

Ināra Mūrniece

LASĪT VAIRĀK

Raivis Dzintars

LASĪT VAIRĀK

Roberts Zīle

LASĪT VAIRĀK

Jānis Dombrava

LASĪT VAIRĀK

Edvīns Šnore

LASĪT VAIRĀK

Ilze Indriksone

LASĪT VAIRĀK

Edmunds Teirumnieks

LASĪT VAIRĀK

Uģis Mitrevics

LASĪT VAIRĀK

Artūrs Butāns

LASĪT VAIRĀK

Andis Zariņš

LASĪT VAIRĀK

Kristīna Ansone

LASĪT VAIRĀK

Andris Jankovskis

LASĪT VAIRĀK

Andris Vārpiņš

LASĪT VAIRĀK

Jānis Vitenbergs

LASĪT VAIRĀK

Oskars Cīrulis

LASĪT VAIRĀK

Kārlis Stars

LASĪT VAIRĀK

Guntis Libeks

LASĪT VAIRĀK

Arnolds Jātnieks

LASĪT VAIRĀK

Roberts Šlegelmilhs

LASĪT VAIRĀK

Pēteris Rožinskis

LASĪT VAIRĀK

Aija Mežale

LASĪT VAIRĀK

Nauris Puntulis

LASĪT VAIRĀK

Rihards Kols

LASĪT VAIRĀK

Ieva Siliņa

LASĪT VAIRĀK

Jurģis Klotiņš

LASĪT VAIRĀK

Ieva Holma

LASĪT VAIRĀK

Edvards Ratnieks

LASĪT VAIRĀK

Atis Gridjuško

LASĪT VAIRĀK

Rolands Parasigs-Parasiņš

LASĪT VAIRĀK

Jānis Grasbergs

LASĪT VAIRĀK

Rūdolfs Kalvāns

LASĪT VAIRĀK

Guna Pūcīte

LASĪT VAIRĀK

Agnis Birkavs

LASĪT VAIRĀK

Arvīds Ozols

LASĪT VAIRĀK

Mareks Bērziņš

LASĪT VAIRĀK

Andris Puide

LASĪT VAIRĀK

Zigfrīds Gora

LASĪT VAIRĀK

Edgars Kristaps Rupeiks

LASĪT VAIRĀK

Egils Helmanis

LASĪT VAIRĀK

Paulis Dzenis

LASĪT VAIRĀK

Jānis Asars

LASĪT VAIRĀK

Kristīne Hāze

LASĪT VAIRĀK

Māra Angelika Eglīte

LASĪT VAIRĀK

Alberts Duntavs

LASĪT VAIRĀK

Dainis Locis

LASĪT VAIRĀK

Vēsture


NA dibināšana

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ir izveidojusies 2010. gada vasarā, apvienojoties divām ideoloģiski tuvām politiskām organizācijām

TB/LNNK

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK ir viena no vecākajām Latvijas partijām, kura veidojusies uz 1988. gadā dibinātās LNNK un Pilsoņu kongresa bāzes.

LASĪT VAIRĀK

Visu Latvijai!

Visu Latvijai! vēsturē var iedalīt vairākus kvalitatīvi un kvantitatīvi atšķirīgus posmus - no izveidošanās 2000. gadā dažus gadus tā darbojās kā neformāla nacionāli noskaņotu latviešu jauniešu grupa

Tradīcijas


Nacionālo apvienību veidojošo partiju vēsturei iesniedzoties jau trešajā gadu desmitā, šo gadu laikā ir izveidojušās vairākas noturīgas Nacionālās apvienības svētku tradīcijas. Nozīmīgākās no tām – 18. novembra lāpu gājiens, 16. marta karogu aleja, godinot latviešu leģionārus, 15. maija sarkan-balt-sarkani karogotais Vienības autobrauciens un 23. augusta Baltijas ugunsceļš par godu Baltijas ceļam.

maijs

15

Karogu brauciens

15. maijs

Karogu brauciens, ziņkārīgo acu skatieniem pavadot desmitiem auto veidoto sarkan-balt-sarkani karogoto kolonnu, tiek rīkots kopš 2005. gada, lai atgādinātu, ka arī šodien iespējama latviešu tautas vienotība, ka latviešiem jābūt saimniekiem savā zemē un ka, atšķirībā no daudzām, pat krietni lielākām tautām, latviešiem ir sava valsts un sava valoda.

LASĪT VAIRĀK

augusts

23

23. augusta Baltijas ugunsceļš

23. augusts

1939. gada 23. augusts. Molotova-Ribentropa pakts. Revizionistiskā PSRS un nacistiskā Vācija, kuras vada divi tirāni, sadala Austrumeiropu “ietekmes sfērās”. Baltijas valstis zaudē savu neatkarību un tiek vardarbīgi iekļautas PSRS sastāvā. 1989. gada 23. augusts. Baltijas ceļā 50 gadus pēc Molotova-Ribentropa pakta 2 miljoni cilvēku sadodas rokās, lai izveidotu 600 km garu dzīvo ķēdi, kas savieno Baltijas valstu galvaspilsētas. Šī demonstrācija tika sarīkota, lai atgādinātu pasaulei par mūsu zaudēto brīvību un apņēmību to atgūt

LASĪT VAIRĀK

marts

16

Leģionāru piemiņas diena

16. marts

Diena, kurā godinām mūsu zēnus un vīrus, kas 2. Pasaules kara laikā Latviešu leģiona rindās cīnījās pret Padomju savienību. Rīgā leģionāru piemiņas pasākumi sākas ar dievkalpojumu Doma baznīcā un gājienu līdz Brīvības piemineklim, kur gājienu sagaida Nacionālās apvienības jauniešu veidota Latvijas karogu aleja.

LASĪT VAIRĀK

novembris

18

Lāpu gājiens

18. novembris

Daudzu tūkstošu dalībnieku nestajai lāpu jūrai izvijoties cauri visai Vecrīgai, ir viena no emocionāli saviļņojošākajām un vērienīgākajām 18. novembra svētku tradīcijām, kas aizsākās 2003. gadā kā tobrīd vēl jauniešu apvienības “Visu Latvijai!” veltījums Latvijas valstij tās dibināšanas gadadienā.

LASĪT VAIRĀK