Saziņai ar mums

[email protected]

Saeima


Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviska Latvija.

 

Mūsu vērtības: latviešu nācija, tās valoda un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

 

Mūsu mērķi 14. Saeimai:

 

Augoša Latvija

 

 1. Turpināsim atbalstīt jaunos vecākus, nodrošinot bērnudārza pieejamību, tajā skaitā finansējot bērna pieskatīšanu mājās; ar sociālajām stipendijām, studiju kredīta dzēšanu, lielāku bērnu kopšanas pabalstu.
 2. Palielināsim mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem, ieviešot nomu ar izpirkumu ekonomiskā tipa privātmājām uz pašvaldības zemes.
 3. Iestāsimies par mērķētas atbalsta sistēmas ieviešanu grūtībās nonākušu iedzīvotāju atbalstam.
 4. Paaugstināsim minimālo pensiju bāzi un iestāsimies par tādu valdības politiku, kas vairo senioru labklājību.
 5. Iestāsimies par samazinātu PVN likmi Latvijai raksturīgiem pārtikas produktiem un ēdināšanas nozarei.
 6. Ar investīciju fonda un digitalizācijas programmu atbalstu veicināsim preču un pakalpojumu eksporta pieaugumu, kā arī produktivitātes kāpināšanu.
 7. Sekmēsim zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības sadarbību.
 8. Stiprināsim LIAA reģionālo biznesa inkubatoru tīklu, atvieglosim birokrātiskās prasības mājražotājiem.
 9. Ar industriālo parku attīstību un mājokļu būvniecību stimulēsim darbavietu pieejamību reģionos.
 10. Turpināsim samazināt darbaspēka nodokļus.
 11. Paplašināsim energoefektivitātes atbalsta programmas, īpaši dzīvojamo māju siltināšanai. Veicināsim enerģijas pašražošanu.
 12. Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu īstenosim tā, lai stimulētu ekonomisko attīstību.
 13. Lai kāpinātu mazo un vidējo ražojošo lauku saimniecību konkurētspēju, nodrošināsim tām īpašu atbalstu gan tiešajos atbalsta pasākumos, gan ar valsts garantijām kredītlīnijas programmas veidā.
 14. Iestāsimies par sabalansētu darba slodzi un taisnīgu atalgojumu pedagogiem.
 15. Pilnveidosim vispārējās izglītības satura metodisko atbalstu.
 16. Atbalstīsim virzību uz bezmaksas augstākās izglītības pieejamību Latvijas studentiem.
 17. Vismaz par 20% palielināsim labā stāvoklī esošu ceļu īpatsvaru.
 18. Pilnveidosim remigrācijas atbalsta pasākumus, padziļināti sadarbosimies ar tautiešiem ārvalstīs.
 19. Veicināsim sabiedrības digitālo prasmju uzlabošanu un padarīsim efektīvākus valsts sniegtos pakalpojumus.

 

Droša Latvija

 

 1. Stiprināsim transatlantisko sadarbību NATO ietvaros. Iestāsimies pret Eiropas drošības un ārlietu politikas federalizāciju.
 2. Panāksim Latvijas neatkarību no Krievijas energoresursiem, nodrošinot sašķidrinātās dabasgāzes piegādes un veicinot atjaunīgo resursu izmantošanu. Atbalstīsim atomelektrostacijas izbūves iespēju izpēti Latvijā.
 3. Aizliegsim Maskavas propagandas izplatīšanu, izskaužot nelegālos TV pieslēgumus, pastiprinot kontroli interneta telpā, preses un grāmatu tirdzniecībā.
 4. Aktīvi veicināsim Kremļa politiku atbalstošu ārvalstu pilsoņu izraidīšanu no Latvijas.
 5. Stiprināsim mūsu valsts austrumu robežu. Iestāsimies par latgaliskās vides saglabāšanu un attīstīšanu. Veicināsim Latgales sociālekonomisko izaugsmi.
 6. Stiprināsim veselības aprūpes sistēmu un tās spēju piemēroties ārkārtas situācijām.
 7. Obligātajā vispārējās vidējās izglītības saturā iekļausim Valsts aizsardzības mācību.
 8. Ieviesīsim obligātu militāro apmācību vīriešiem un brīvprātīgu – sievietēm.
 9. Aktīviem zemessargiem nodrošināsim budžeta vietas valsts augstskolās.
 10. Pilnveidosim Zemessardzes bataljonu infrastruktūru atbilstoši mūsdienu militāro uzdevumu specifikai.
 11. Par prioritāti tiesu darba uzlabošanai noteiksim saprātīgu termiņu ievērošanu lietu izskatīšanā.

 

Latviska Latvija

 

 1. Pilnībā pabeigsim pāreju uz mācībām valsts valodā visos izglītības līmeņos.
 2. Atbalstīsim latviešu īpatsvara pieaugumu Latvijā.
 3. Novērsīsim mēģinājumus Latvijā masveidīgi iepludināt imigrantus.
 4. Noteiksim par pienākumu pašvaldībām likvidēt atlikušos padomju okupāciju slavinošos objektus.
 5. Ar likumu garantēsim darbinieka tiesības ar vietējiem iedzīvotājiem runāt valsts valodā.
 6. Veidosim solidāru atbildību starp valsti un pašvaldībām Dziesmusvētku kustības nodrošināšanā.
 7. Turpināsim pilnveidot kultūrizglītības procesu un attīstīt profesionālās mākslas infrastruktūras projektus.
 8. Paaugstināsim kultūras darbinieku sociālo labklājību, turpinot darbu pie radošās personas statusa definēšanas un nodokļu sistēmas pilnveides.
 9. Turpināsim īpaši rūpēties par nacionālā kino attīstību.

 

Atskaite par 13. Saeimas priekšvēlēšanu programmas izpildi atrodama šeit: www.nacionalaapvieniba.lv/atskaite