Saziņai ar mums

[email protected]

NA rosina pāriet uz mācībām tikai valsts valodā


Nacionālā apvienība iesniegusi grozījumus Izglītības likumā, kas paredz pamatizglītību nodrošināt tikai latviešu valodā.

 

“Mūsu valstiskuma pamatā ir latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda. Pāreja uz mācībām tikai latviski palīdzēs vienot Latvijas sabiedrību un nodrošinās ikvienam bērnam vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, būt konkurētspējīgam darba tirgū, kā arī stiprinās Latvijas sabiedrības saliedētību ilgtermiņā,” norāda Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības vadītājs.

 

Pāreja uz mācībām latviski norit jau kopš 2004. gada, ieviešot bilingvālās izglītības modeli un palielinot latviešu valodas īpatsvaru visās izglītības pakāpēs. Kopš 2018. gada norit pakāpeniska pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā, un 2021./ 2022. mācību gadā process noslēdzas – šobrīd mazākumtautību pamatskolās valsts valodā norit 50-80 procenti mācību, bet vidusskolās mācības norit tikai valsts valodā, saglabājot skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus.

 

Tā kā pārejas posms uz mācībām valsts valodā valsts, pašvaldību un privātajās vispārējās izglītības iestādēs noteiktajā apmērā šogad ir veiksmīgi noslēdzies, Nacionālā apvienība rosina spert nākamo soli un nodrošināt mācību satura apguvi tikai valsts valodā arī pamatizglītības posmā. Partija rosina Ministru kabinetam līdz 1. jūlijam izstrādāt plānu pārejai uz izglītību tikai latviski. Partijas ieskatā līdzšinējās izmaiņas veicinājušas integrācijas procesu, strādājot kā vienojošs elements un nodrošinot katram Latvijas bērnam līdzvērtīgas iespējas.