Saziņai ar mums

[email protected]

NA rosina Ukrainas bēgļu bērniem izglītību nodrošināt latviski


Nacionālā apvienība sagatavojusi likuma grozījumus, kas paredz bērniem, kuri Latvijā ieradušies bēgļu gaitās no Ukrainas, nodrošināt izglītību valsts valodā vai ukraiņu un latviešu valodā Rīgas Ukraiņu vidusskolā. Tuvākajā laikā šis priekšlikums tiks apspriests ar koalīcijas partneriem.

 

“Būtiski, lai bērniem, kuri bēgļu gaitās ieradušies no Ukrainas, skolās būtu droša un draudzīga vide, kurā viņi justos gaidīti un pieņemti. Mācības būtu jānodrošina valsts valodā, lai bērni spētu iepazīstināt ar sevi, orientēties svešās pilsētās, saņemt pakalpojumus un veikt citas ikdienišķas lietas. Vienlaikus, mācoties latviešu valodu, bērni iepazīs Latviju, un viņiem veidosies pozitīvs priekšstats par mūsu valsti. Nenoliedzami, valoda ir arī ceļš uz integrāciju latviskā vidē,” norāda Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības vadītājs.

 

Grozījumi paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja iegūt izglītību pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī valsts valodā vai pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī Rīgas Ukraiņu vidusskolā, kur mācības notiek latviešu un ukraiņu valodā.

 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nosaka, ka nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz izglītības ieguvi tādā pašā kārtībā un apjomā kā nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem.