Saziņai ar mums

[email protected]

Nacionālā apvienība rosina „čekas maisus” atvērt jau 2015. gadā


Šodien Nacionālā apvienība iesniedza Saeimā priekšlikumus, kas paredz tā sauktos „čekas maisus” atvērt jau 2015. gadā, nevis atlikt to vēl uz 30 gadiem, kā paredzēts pašreiz paredzētajos likuma grozījumos. Tāpat priekšlikumi paredz, ka sadarbības fakta ar VDK konstatācijai nevar būt noilguma.

Nacionālās apvienības (NA) priekšlikumi iesniegti izskatīšanai likumprojekta Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 2. lasījumā.

Priekšlikumi nepieciešami divu būtisku mērķu sasniegšanai. Pirmkārt, paredzēts, ka sadarbības fakta ar VDK konstatācijai nevar būt noilguma. Tas nozīmē, ka ierobežojumi, kas attiecas uz bijušās VDK darbiniekiem un iespējas šo sadarbības faktu pierādīt, būtu jāsaglabā uz neierobežotu laiku.

Otrkārt, paredzēts veikt komunistiskā okupācijas režīma represīvās un totālās kontroles sistēmas izgaismošanu, atbilstoši likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” būtībai, un tas nozīmē, ka jāparedz iespēju politiski vēsturiski un juridiski izpētīt un izvērtēt materiālo un morālo kaitējumu, ko VDK nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem.

Nacionālā apvienība uzskata, ka ir jāizgaismo ne tikai VDK represīvo darbību, bet arī jāparāda, ka komunistiskajā režīmā represiju pavēļdevēja bija Komunistiskā partija un režīma izpildvara – Ministru Padome, savukārt izpildītāja un organizētāja bija VDK un tās kadru darbinieki. VDK informatori kā pavēļu izpildītāji atradās represīvās piramīdas apakšā, un viņu nozīme nebija liela. Līdz ar to priekšlikumu būtība ir pārnest atbildību no informatoriem uz galvenajiem represiju pavēļdevējiem un organizētājiem – LKP, Ministru Padomi, kadru čekistiem. Tieši tādēļ tiek publicēts Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas/Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas locekļu, Centrālās Komitejas Administratīvo daļu (atbildēja par represīvo institūciju darbību) vadītāju un vietnieku, LPSR Tautas komisāru padomes/Ministru Padomes priekšsēdētāju un vietnieku vārdi.

Savukārt informācija par VDK informatoriem būtu jāgūst ne tikai no LPSR VDK aģentūras kartotēkas kartītes informācijas, bet arī no citas Latvijā pieejamā VDK dokumentu informācijas, kas papildina VDK aģentūras kartotēkas informāciju.

Visa iepriekš minētā informācija sagatavojama līdz 2016. gada 1. janvārim un publicējama reizē ar vēsturnieku un ekspertu zinātniskiem komentāriem par PSRS/LPSR varas sistēmu un LPSR drošības iestāžu vietu tajā, LPSR drošības iestāžu darbību un tās mērķiem, Latvijas valsts rīcībā esošajiem LPSR drošības iestāžu dokumentiem, tajos pieminētajiem LPSR drošības iestāžu darbiniekiem un informatoriem – vērtējot to, kādā mērā iespējams spriest par minēto personu sadarbību ar VDK, par šīs sadarbības apzināto raksturu, par tai sniegtajiem ziņojumiem un par citu VDK sniegto uzdevumu izpildi, kā arī vērtējot materiālo un morālo kaitējumu, ko VDK nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem.

Kā norāda viens no likumprojekta autoriem Ritvars Jansons: “Nacionālās apvienības piedāvātie likuma grozījumi izgaismo komunistiskā okupācijas režīma represiju un totālās kontroles pavēļdevējus, organizētājus un izpildītājus. Likuma grozījumiem, to pieņemšanas gadījumā, būs liela nozīme sabiedrības izglītošanā, lai saprastu, ka represiju pavēles nāca no Maskavas un Rīgas augstākās vadības, bet informatori, par kuriem vienīgajiem ticis diskutēts jau vairāk nekā 20 gadus, bija tikai sīkas skrūvītes izpildītāju sistēmā.”

„Pēc 30 gadiem daudziem, kuru vārdi atklātos „čekas maisos”, vairs nebūtu iespējas sniegt skaidrojumu. Atstāt čekas ziņotāju jautājumu neatrisinātu vēl desmitgadēm ilgi, nozīmē atteikties no iespējas pielikt punktu visdrūmākajam Latvijas vēstures posmam. Ir jānoslēdz attiecības ar pagātni, lai varētu dzīvot šodienai un nākotnei.,” priekšlikumu mērķi pamato NA līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars.

Informāciju sagatavoja:
L.Ozoliņa
Nacionālās apvienības preses sekretāre
tālr. 29298205
e-pasts: [email protected]