26.janvārī Rīgas domes sēdē Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un Latvijas Reģionu apvienības frakcijas (NA/LRA) deputāti atbalstīja Rīgas valstspilsētas 2022. gada budžetu. Par spīti gaužām nepietiekamiem finanšu līdzekļiem un tam, ka vairākas reizes ir pieaudzis Rīgas maksājums Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, budžetā ir izdevies iekļaut vairākus būtiskus uzlabojumus NA/LRA priekšvēlēšanu programmas prioritārajās jomās.

 

Kultūras jomā pēc nevalstisko muzeju nozares ierosinājuma un NA/LRA deputātes Ievas Siliņas iniciatīvas iekļauts projekts, kura ietvaros paredzēts izveidot mērķprogrammu nevalstisko akreditēto muzeju darbības nodrošināšanai. 2022. gadā šim projektam ir piešķirts finansējums 140 000 eiro apmērā. Sadarbībā ar Kultūras ministriju ir izdevies panākt valsts budžeta finansējumu 0,6 milj. eiro apmērā Rīgas Pieminekļu aģentūrai Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu uzturēšanai un restaurācijai.

 

Viena no galvenajām NA/LRA prioritātēm ir pirmsskolas izglītība. 2022. gada Rīgas budžetā ir plānots, ka pašvaldības pirmsskolas pedagoga darba likme ar 40 stundu slodzi septembrī sasniegs 981 eiro (981 eiro mēnesī par likmi ar 40 stundu slodzi, 912 eiro mēnesī par likmi ar 30 stundu slodzi un 1212 eiro mēnesī par likmi modelī 1 pedagogs un 2 skolotāja palīgi). Plānota tiek arī jaunas bērnudārza ēkas būvniecība Dignājas ielā.

 

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu kvalificētiem tehniskajiem darbiniekiem 2022. gada budžetā ir plānots finansējums veselības apdrošināšanas polišu iegādei. Ar to tiek īstenots priekšlikums, ko frakcijas deputāti jau vairākkārt bija rosinājuši arī iepriekšējos domes sasaukumos. Nozīmīga investīcija skolēnu veselībā ir ventilācijas sistēmas izbūve vairākās izglītības iestādēs, tostarp Rīgas Juglas vidusskolā, Rīgas 64. vidusskolā un Rīgas Franču licejā. Indikatīvajā Rīgas valstspilsētas pašvaldības augstas gatavības un prioritārajā investīciju sarakstā 2022.-2024. gadam ir iekļauti tādi nozīmīgi projekti kā skolu ēku renovācijas un atjaunošanas darbi skolu tīkla optimizācijas ietvaros, bērnudārzu ēku iekštelpu atjaunošanas darbi, sporta infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana pie vairākām Rīgas skolām.

 

Sociālā atbalsta jomā ir plānots finansējuma palielinājums par 8,7. milj. eiro. No 121 miljona eiro (10,5% no pašvaldības budžeta izdevumiem) tiks nodrošināts papildu finansējums mājaprūpes pakalpojumam, ko gadu no gada saņem arvien vairāk personu. Ikgadējo pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un politiski represētām personām ir plānots palielināt no 100 uz 150 eiro. Turpināsies NA/LRA frakcijas deputātes, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieces Ievas Brantes ierosinātais sociālā atbalsta pakalpojums – psihologa vadītas pieredzes apmaiņas grupas vardarbībā cietušām sievietēm. Tāpat par 50 eiro tiks palielināts svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Savukārt investīciju programmā ir ieplānots finansējums, lai projektētu jaunus grupu dzīvokļus personām ar invaliditāti un jaunu atbalsta centru personām bez noteiktas dzīvesvietas Lubānas ielā. Lai Rīgā pārdomāti un plānveidīgi īstenotu vides pieejamības pasākumus, tiks veikts pētījums  “Kas traucē Rīgai kļūt par pieejamāko pilsētu Eiropā?”.

 

Satiksmes infrastruktūras attīstības un uzturēšanas jomā, līdzās tādiem lieliem projektiem kā Austrumu maģistrāles izbūve, ir ieplānots finansējums, lai turpinātu veloceļu izbūvi, grants ielu pārklāšanu ar dubultās virsmas apstrādes segumu, kā arī projektētu un ierīkotu ielu apgaismojumu.

 

Zaļākas pilsētvides prioritātē plānota Ēbelmuižas parka un Nordeķu parka apgaismojuma ierīkošanas tehniskā projekta izstrāde.

 

4,3 miljonus eiro 2022. gada budžetā plānots ieguldīt, lai paaugstinātu atalgojumu pašvaldības iestāžu darbiniekiem par 4-8%. Nepieciešamais finanšu apjoms darba samaksas sistēmas sakārtošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā sasniedz 20,8 miljonus, ko pagaidām nav iespējams nodrošināt finanšu resursu dēļ.

 

Debatēs par Rīgas pašvaldības budžeta projektu NA/LRA frakcijas deputāti – Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns un deputāts Jurģis Klotiņš – uzsvēra: “Lai Rīgas un Rīgas metropoles areāla vajadzības un iespējas nepaliktu tikai runās un domās, likumdevējā un valdībā par valstiski svarīgu uzdevumu ir jāizvirza radīt ekonomiskā analīzē pamatotu kārtību, kādā veidā nodrošināt finansējumu Latvijas galvaspilsētas areāla kopējām vajadzībām izglītības, transporta un sociālo pakalpojumu jomās.”

 

2020. gada rudenī darbu sākušais Rīgas domes sasaukums strādā jau gandrīz pusotru gadu. NA/LRA frakcija atzinīgi vērtē to, kas šajā laikā ir labi paveikts kopīgajam labumam Latvijas galvaspilsētā, un pateicas par ieguldīto darbu ikvienam Rīgas pašvaldības darbiniekam un domes deputātam. Vienlaikus NA/LRA frakcijas deputāti sagaida, ka noteiktās pašvaldības jomās nepieciešamās pārmaiņas noritēs krietni raitāk. Viena no tām ir bērnudārzu pieejamība un pedagogu atalgojums. Otra – taisnīgs un samērīgs nekustamā īpašuma nodoklis rīdziniekiem, kuru mājoklis ir individuālā dzīvojamā māja. Lielāka savstarpēja koleģialitāte un iespējas frakcijām neatkarīgi no deputātu skaita panākt atbalstu saviem prioritārajiem priekšlikumiem ir būtiskākās pārmaiņas, ko NA/LRA frakcija sagaida 2022. gadā no Rīgas domes “pārmaiņu koalīcijas”.