Saziņai ar mums

[email protected]

VARAM ministru R.Naudiņa un E.Cilinska būtiskākie paveiktie darbi valdības pirmā pusgada laikā


Romāns Naudiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vadību 2014.gada sākumā uzņēmās Einārs Cilinskis, bet pēc 16.marta viņa darbu turpina Romāns Naudiņš. Viena Nacionālās apvienības ministra laikā otrs attiecīgi ieņem parlamentārā sekretāra amatu, tāpēc ministrijas prioritātes šajā periodā nav mainījušās.

Pirmais izvirzītais uzdevums bija uzlabot sadarbību ar pašvaldībām, klātienē apzināt pašvaldību vajadzības un problēmas un meklēt tām efektīvākos risinājumus. Pusgada laikā VARAM ministri klātienē tikušies jau ar 67 pašvaldību vadītājiem, tādējādi nepastarpināti apzinot pašvaldībām aktuālākos jautājumus, jo īpaši ES fondu finansējuma vajadzības. Šis mērķtiecīgi aizsāktais un īstenotais darbs tiks turpināts.

Nacionālās apvienības ministru politiskais uzstādījums – nodrošināt finansējumu investīcijām ne tikai reģionālajiem attīstības centriem, bet arī mazajām pašvaldībām. Tāpēc tika izveidota speciāla programma mazo pašvaldību uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai un arī energoefektivitātes finansējums būs pieejams visām pašvaldībām, ne tikai attīstības centriem.

Ministrs R.Naudiņš jau iepriekš uzsvēris, ka būtisks priekšnoteikums Latvijas reģionu turpmākai attīstībai ir uzņēmējdarbības veicināšana. Turpmāk gadījumos, kad neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai, valstij un pašvaldībai būs tiesības sniegt atbalstu samazinātas nomas maksas veidā. Tādējādi tiks radīta investīcijām pievilcīga vide, sekmēta jaunu uzņēmumu veidošanās pašvaldībās, kas veicinās reģionu iedzīvotāju nodarbinātību un ražošanas nozares attīstību. Arī Eiropas Savienības fondu finansējums vispirms jāvirza uzņēmējdarbības atbalstam, koordinējot dažādu ministriju administrētos fondus. Tāpēc ministrs un arī ministrijas darbinieki tiekas ar pašvaldību vadītājiem un pašvaldību reģionālajām apvienībām, lai ES fondu un finanšu instrumentu līdzekļi tiktu izmantoti maksimāli efektīvi, radot jaunas darba vietas.

Ar VARAM atbalstu un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumu Rīgā atklāta Latgales pārstāvniecība. Latgalei ir būtiska šāda vieta, kur sevi prezentēt un popularizēt. Latgales pārstāvniecībā reģiona uzņēmēji Rīgā var tikties ar partneriem un piedāvāt savu produkciju. Šeit var uzzināt par tūrisma piedāvājumiem, kā arī iespējams gūt visaptverošu informāciju par investīciju iespējām reģionā.

Ņemot vērā Latgales programmas pozitīvo pieredzi, VARAM ir paredzējusi arī nākošajā ES fondu plānošanas periodā šim reģionam finansējumu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai 52 milj. EUR apmērā, lai nodrošinātu attīstību un mazinātu reģionālās atšķirības. Apdzīvota un attīstīta pierobeža ir Latvijas drošības jautājums.

Šī perioda ietvaros VARAM sniegusi būtisku atbalstu ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai (kopumā par 27,6 milj. EUR), kā arī atbalstu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā (gandrīz 4 milj. EUR apmērā). Finansējums šiem mērķiem piešķirts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros.

VARAM sadarbībā ar pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm pirmajā pusgadā ir realizējusi pilotprojektu publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Īstenojot šo iniciatīvu, vairākās republikas pilsētās tika nodrošināta valsts publisko pakalpojumu pieejamība vienuviet, savukārt novadu pašvaldībās – iespēja saņemt publiskos pakalpojumus e-vidē, piemēram, iesniedzot valsts iestādēm adresētus dokumentus. Tas ir ērti gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībām un projekts tiks attīstīts plašāk.

Atsākts darbs pie Latvijā piesārņotākās vietas attīrīšanas – Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekta. Lai nodrošinātu atklātību un informācijas pieejamību par Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekta īstenošanas gaitu, pēc ministra R.Naudiņa iniciatīvas izveidota Lielo investīciju projektu konsultatīvā komisija. VARAM mērķis ir darīt visu iespējamo, lai šo sanācijas projektu veiksmīgi noslēgtu, izmantojot ERAF finansējumu, tādējādi novēršot turpmāko kaitējumu Latvijas videi un domājot par mūsu bērnu nākotni.

Ministrs R.Naudiņš aktīvi iestājas par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti. Pēc ministra iniciatīvas vides izglītības nometņu organizēšanai bērniem un jauniešiem ar invaliditāti piešķirts līdzfinansējums kopumā 56 000 EUR apmērā no Latvijas vides aizsardzības fonda. Jāatzīmē arī, ka pašā ministrijā beidzot ir nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti. VARAM ir atbilstoši aprīkota un šobrīd ministrijā strādā pieci cilvēki ar invaliditāti.