Lai pateiktos 1991.gada barikāžu dalībniekiem par ieguldījumu Latvijas neatkarības stiprināšanā, Ventspils novada domē tika atbalstīts Nacionālās apvienības priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 procentu apmērā barikāžu dalībniekiem par mājokli un tam piekritīgo zemi Ventspils novadā.

 

“Novērtējam 1991.gada barikāžu dalībnieku ieguldījumu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā un esam nolēmuši, ka tiem, kuri dzīvo un deklarējušies Ventspils novadā, ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Tas ir veids, kā varam pateikties par nesavtīgu un valstisku rīcību. Ceram, ka citas pašvaldības sekos šim piemēram,” norāda Andis Zariņš, Ventspils novada priekšsēdētāja vietnieks (Nacionālā apvienība).

 

Atvieglojumu var saņemt, aizpildot veidlapu, un tas tiek piešķirts, ja personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums, un šis nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, netiek izīrēts vai iznomāts. Iesnieguma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājaslapā, kā arī pagastu pārvaldēs iespējams rakstīt iesniegumu brīvā formā. Pēc tam būs jāuzrāda arī 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecība, ko izsniedzis 1991.gada Barikāžu muzejs.