No 1. februāra plānots slēgt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) posteni Talsu novada Sabilē. Nacionālās apvienības Talsu nodaļa aicina rast iespēju iecirknim pilnvērtīgi turpināt darbu.

 

Sabiles VUGD posteņa darbinieki 2022. gadā devušies uz kopumā 165 izsaukumiem, kā liecina VUGD izbraukumu reģistrs. Tas ir lielāks izsaukumu skaits nekā Liepājā un līdzvērtīgs skaits kā VUGD Talsu daļā. VUGD postenis Sabilē atrodas vairāku nozīmīgu ceļu krustpunktā, un Sabiles iecirkņa darbinieki palīdzējuši iedzīvotājiem ne vien Sabilē, bet arī Talsu un Tukuma novadu teritorijās.

 

“Lēmums slēgt iecirkni rada bažas par tuvējo novadu iedzīvotāju drošību. Valsts nedrīkst pakļaut cilvēkus riskam palikt bez palīdzības krīzes situācijās. Runa nav tikai par ugunsgrēku gadījumiem, kur izšķirošs faktors ir strauja rīcība un iecirkņa atrašanās pēc iespējas tuvāk notikuma vietai. VUGD palīdzība ir neatsverama arī daudzos citos avārijas gadījumos, tai skaitā plūdu seku novēršanā, kas pēdējās nedēļās ir īpaši aktuāls jautājums valstī,” norāda Gaidis Bērziņš, Talsu novada domes deputāts.

 

Nacionālās apvienības Talsu nodaļa aicina VUGD budžetā paredzēt finansējumu ugunsdzēsēju posteņa saglabāšanai Sabilē. Kā norāda nodaļā, valstij svarīgu funkciju izpilde ir obligāta, lai garantētu ikviena iedzīvotāja drošību, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, un lai tiktu nodrošinātas cilvēku pamattiesības uz veselību un dzīvību, drošu un nekaitīgu vidi, ko aizsargā Satversmes 89. panta un 115. panta tvērums. VUGD jāspēj pilnvērtīgi īstenot savu uzdevumu – nodrošināt valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.

 

Talsu novada pašvaldības rīcībā nav resursu – kvalitatīvas tehnikas, personāla, ekipējuma, finansējuma u.tml. –, lai pilnvērtīgi nodrošinātu VUGD uzdevumus. Neviena pašvaldības iestāde vai struktūra nevar nodrošināt iedzīvotāju aizsardzību šai jomā tādā apjomā un kvalitātē, kā tas ir uzdots VUGD.

 

Neapmierinātību par lēmumu slēgt Sabiles posteni pauduši arī daudzi Talsu novada iedzīvotāji, amatpersonas un uzņēmēji. Sabiles iedzīvotāji ir iesnieguši atklātu vēstuli Ministru prezidentam, iekšlietu ministram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājam, kā arī nosūtījuši to Talsu novada domei un plašsaziņas līdzekļiem.

 

VUGD posteņu slēgšanas jautājumu aktualizējusi arī Latvijas Ugunsdzēsēju arodbiedrība, kas iniciēja parakstu vākšanu platformā “Mana balss”. Vairāk nekā 12 tūkstošu iedzīvotāju parakstītā iniciatīva tika iesniegta Saeimā, un tā nodota tālākai izvērtēšanai.