Pirmdien, 15. maijā, noslēdzās pieteikšanās pirmajam valsts aizsardzības dienesta iesaukumam, kuram brīvprātīgi pieteikušies 488 Latvijas pilsoņi, no kuriem 11 ir sievietes, savukārt 6 – ārvalstīs dzīvojošie.

 

“Man ir patiess gandarījums par saņemto pieteikumu skaitu dienestam valsts aizsardzības dienestā, kas būtiski pārsniedzis sākotnēji plānoto. Latvijas pilsoņu paustā vēlme uzsākt dienestu šī gada vasarā ir skaidrs apliecinājums, ka Latvijas sabiedrība apzinās – valsts aizsardzība ir visas sabiedrības atbildība. Esmu pārliecināta, ka valsts aizsardzības dienests sniegs būtisku ieguldījumu, lai Latvijā veidotu morāli noturīgu un sagatavotu sabiedrību, kur katrs zina savu lomu valsts aizsardzībā,” uzsver aizsardzības ministre Ināra Mūrniece.

 

Pēc pieteikšanās noslēguma atlases speciālisti izskata saņemtās pieteikuma anketas, kā arī pārbauda katra pilsoņa sodāmību Sodu reģistrā. Ja netiks konstatēti šķēršļi dienestam, pilsonim būs nepieciešams veikt veselības pārbaudi. Veselības stāvokļa medicīnisko pārbaudi veiks Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas nodrošinājuma centrā. Pilsonim tiks sniegta informācija par pārbaudes laiku, vietu, kā arī visiem uz pārbaudi līdzi ņemamajiem dokumentiem.

 

Lai gan sākotnēji valsts aizsardzības dienestā uz brīvprātības pamata bija plānots iesaukt 300 jauniešus, gadījumā, ja atlasi izturēs vairāk nekā 300 jaunieši, Nacionālie bruņotie spēki nodrošinās dienesta iespējas visiem.

 

Jau ziņots, ka 5. aprīlī Saeima trešajā – galīgajā – lasījumā pieņēma Valsts aizsardzības dienesta likumu, nosakot pienākumu dienēt valsts aizsardzības dienestā katram Latvijas pilsonim, vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē – viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsones, sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam.

 

Pirmais iesaukums dienestu uzsāks šī gada 1. jūlijā uz brīvprātības pamata, bet no 2024. gada 1. janvāra dienests tiek noteikts kā obligāts. Jāatzīmē, ka arī otrajam iesaukumam sākotnēji Latvijas pilsoņi tiks aicināti pieteikties brīvprātīgi. Taču nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks, nosūtot lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā uz elektronisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi, vai izsniegs personīgi.

 

Avots: Aizsardzības ministrija