Nacionālās apvienības Saeimas frakcija rosina vērtēt iespējas valsts attīstības finanšu institūciju “ALTUM” pārveidot par Nacionālo attīstības banku, lai uzlabotu kreditēšanu, palielinātu konkurenci komercbankām un stiprinātu ekonomikas konkurētspēju.

 

Partijas ieskatā ir jāpalielina valsts attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” loma un kapacitāte, ņemot vērā identificētos trūkumus banku sektorā, nepilnvērtīgu kreditēšanu mazāk apdzīvotos Latvijas reģionos un pierobežā un kreditēšanas problemātiku kopumā. Tāpat nepieciešams uzlabot finanšu pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju veicināšanai. Partijas vērtējumā “ALTUM” pārveide par Nacionālo attīstības banku varētu novērst trūkumus kreditēšanā, palielināt konkurenci komercbankām un nodrošināt pieejamus finanšu instrumentus par mazākām likmēm, tādējādi stiprinot Latvijas ekonomikas konkurētspēju.

 

Nacionālā apvienība aicina Ministru kabinetu līdz 31. decembrim izvērtēt un izstrādāt konceptuālu piedāvājumu valsts attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” pārveidei par attīstības banku.

 

Jau šī gada 17. augustā Ministru kabineta Izaugsmes, konkurētspējas un produktivitātes komitejā, ko tolaik kā ekonomikas ministre vadīja Ilze Indriksone (NA), tika uzdots izstrādāt priekšlikumus kredītu pieejamībai, nodrošinot konkurenci ar komercbankām, kā arī uzsākt sarunas tiešas kreditēšanas attīstībai Latvijā. Tas bija viens no 20. jūnija Ministru kabineta sēdē apstiprinātā Informatīvā ziņojuma “Prioritārie rīcības virzieni ekonomikas transformācijas īstenošanai” uzdevumiem investīciju vides stiprināšanai.