34 Saeimas deputāti, atbilstoši Satversmē noteiktajam, vērsušies pie Valsts prezidenta ar aicinājumu apturēt grozījumu Notariāta likumā publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot to tautas nobalsošanai.

 

9. novembrī Saeimas vairākums atbalstīja Notariāta likuma grozījumus, ar ko būtībā tiek ieviests laulībai paralēls institūts – partnerība. To var noslēgt divas pilngadīgas personas, pie zvērināta notāra apliecinot, ka viņu starpā pastāv personiskas attiecības, kopīga mājsaimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru.

 

Ar Notariāta likuma grozījumiem laulības institūta nozīme un vērtība Latvijas sabiedrībā tiek samazināta un pat pakļauta degradācijai, jo šajā likumā ietvertais partnerības reģistrācijas pieļāvums, lai nākotnē vienādotu laulāto un partneru personiskās un mantiskās tiesības, paredzami radīs situāciju, ka Latvijas sabiedrībā noslēgto laulību skaits samazināsies, tādējādi graujot arī tradicionālās ģimenes institūtu.

 

Grozījumus izskatīja steidzamības kārtā divos lasījumos, ignorējot labas likumdošanas principus un aicinājumus par partnerības institūtu pienācīgi diskutēt kā deputātu vidū, tā ar pilsonisko sabiedrību.

 

Atbilstoši Satversmes 72. pantam, savācot vismaz vienas trešdaļas Saeimas deputātu parakstus, var vērsties pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt likuma izsludināšanu uz diviem mēnešiem, nododot tos tautas nobalsošanai. Pēc tam, kad Centrālā vēlēšanu komisija izsludinās parakstu vākšanu, mēneša laikā būs jāsavāc vienas desmitās daļas vēlētāju jeb 155 tūkstoši parakstu, lai ierosinātu referendumu.