Nacionālā apvienība nosoda un par klaji nepieņemamiem uzskata Kultūras ministrijas izstrādātos imigrācijas palielināšanas plānus.

 

Kultūras ministrijas sagatavotajā Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024. – 2027. gadam starp rezultatīvajiem rādītājiem norādīts, ka “plānots palielināt trešo valstu pilsoņu, kuri pirmreizēji ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, īpatsvaru no 1,1% 2019. gadā līdz 2,2% 2027. gadā”.

 

NA norāda, ka runa ir par būtisku imigrantu skaita pieaugumu Latvijā. Partijā sola par šo jautājumu prasīt skaidrojumus ne tikai kultūras ministrei no “Progresīvajiem”, bet arī pārējo valdības partiju pārstāvjiem.

 

“Ironiski, ka mērķis palielināt imigrāciju ierakstīts sadaļā par integrāciju, lai gan svešas kultūras iedzīvotāju pieaugums nozīmētu tieši pretējo: sabiedrības sašķeltību un drošības stāvokļa pasliktināšanos. Eiropas valstu pieredze liecina, ka ārvalstnieku masveida integrācija nestrādā pat valstīs, kurās pamattautai ir ievērojami lielāks īpatsvars nekā Latvijā. Mūsu zeme okupācijas rezultātā jau piedzīvojusi katastrofālu pamattautas īpatsvara sarukumu, līdz ar to šādi eksperimenti būtu klajā pretrunā latviskas un vienotas sabiedrības mērķim,” norāda Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības priekšsēdētājs.

 

NA aicina pilsonisko sabiedrību būt aktīviem un izmantot iespējas plāna sabiedriskajā apspriešanā paust nepārprotamu vēstījumu: jebkāda jaunas imigrācijas paplašināšana Latvijā ir nepieļaujama. Latvijas valsts izveidošanas mērķis ir nodrošināt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu cauri laikiem. Izteikt viedokli publiskajā apspriešanā iespējams Tiesību aktu projektu portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/b575582c-c6b5-40d7-aeee-c56a8e8dde06#