Nacionālās apvienības Saeimas frakcija iesniegusi Saeimas paziņojuma projektu par jauno Eiropas Savienības (ES) Migrācijas un patvēruma paktu. Deputāti paziņojuma projektā pauž uzskatu, ka ES jaunais migrācijas pakts, lai arī paredz virkni vajadzīgu reformu, nepietiekami risina migrācijas cēloņus, kā arī uzspiež dalībvalstīm neefektīvu regulējumu.

 

NA atgādina par Saeimas atbildību pār migrācijas jautājumiem – deputāti atsaucas uz 2015. gada ES migrācijas krīzes laikā veiktajiem Patvēruma likuma grozījumiem, ar kuriem noteica, ka jebkādas iniciatīvas, kas skar patvēruma meklētāju uzņemšanu Latvijā no citām ES dalībvalstīm vai trešajām valstīm, tostarp pārcelšanas vai pārmitināšanas mehānismus, kas tika izstrādāti, reaģējot uz ārkārtēju patvēruma meklētāju pieplūdumu uz ES ārējām robežām, tiek pieņemtas pamatojoties uz Saeimas lēmumu.

 

Paziņojuma projektā izcelts, ka Latvija nepieņems jebkādas piespiedu migrantu uzņemšanas kvotu sistēmas un uzstāj uz katras dalībvalsts tiesībām patstāvīgi pieņemt lēmumus par savu migrācijas politiku. Frakcija aicina uz konstruktīvu dialogu ar ES partneriem, lai izstrādātu taisnīgus un efektīvus migrācijas pārvaldības mehānismus, kas atzīst un respektē katras dalībvalsts suverenitāti un specifiskos apstākļus.

 

Aprīlī Eiropas Parlaments apstiprināja jauno migrācijas un patvēruma paktu, kas paredz būtiskas reformas ES migrācijas politikā. Tomēr Saeimas deputāts un paziņojuma projekta virzītājs Rihards Kols (NA) norāda: “Mums bija jāizveido sadarbības sistēma, bet jaunajā paktā ietverta obligātā solidaritāte, kas paredz migrantu pārdales vai finanšu iemaksu sistēmas ieviešanu, faktiski vēlreiz piedāvājot to pašu sistēmu, ko kā neapstrīdamu izgāšanos atzinuši pat tās skaļākie 2015. gada migrācijas krīzes laika aizstāvji. Vienlaikus paktā iestrādāta tieši tā pati iepriekš pārbaudītā un nestrādājošā sistēma, pasniedzot to kā reformu.”

 

Paziņojuma projektā norādīts, ka Latvija, ņemot vērā savu vēsturisko pieredzi un demogrāfiskās īpatnības, izsaka nopietnas bažas par iespējamo piespiedu migrantu uzņemšanu. Tāpat pausts, ka Latvija ir gatava piedalīties konstruktīvā dialogā ar citām ES dalībvalstīm, lai izstrādātu taisnīgus un efektīvus migrācijas pārvaldības mehānismus, kas vienlaikus respektētu katras dalībvalsts vajadzības un suverenitāti.