Saziņai ar mums

[email protected]

Jaunatnes organizācija nosoda domnīcas “RAND” ieteikumus veicināt Latvijas rusifikāciju


Attēlā: izraksts no RAND pētījuma titullapas.

  • Nacionālās apvienības (NA) jaunatnes organizācija nosoda ASV domnīcas “RAND” Latvijas medijos paustos ieteikumus attiecībā uz krievu valodas ietekmes palielināšanu Latvijā.
  • NA jaunatnes organizācija aicina domnīcu “RAND” rūpīgāk iedziļināties Latvijas vēsturiskajā un politiskajā situācijā, izdarot secinājumus.
  • Pētījuma rezultāti vērtējami neviennozīmīgi.

Šī gada 27.februārī portālā “TVNET” publicētā ziņa par ASV domnīcas “RAND” secinājumu, ka “krievu valodas plašāka atzīšana, palielināts finansējums izglītībai krievu valodā un pilsonība Padomju laikmeta imigrantiem ievērojami samazinātu Krievijas ietekmi un sagrautu apgalvojumu, ka Baltijā krieviski runājošie netiek gaidīti” raisījusi neizpratni Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” jaunatnes organizācijas jauniešos.

Nacionālās apvienības jaunatnes organizācija izsaka bažas, ka šādu nepārdomātu secinājumu vienpusēja publiskošana rada trauksmi Latvijas sabiedrībā.

Pirmkārt, izdarot šādus secinājumus, nav ņemta vērā vēsturiskā un politiskā situācija Baltijā. Iespējams, ka nelielai sabiedrības daļai šie secinājumi rada nepamatotas cerības par politikas maiņu Latvijā, tādējādi ļaujot nepielikt pūles savai integrācijai Latvijas sabiedrībā, savukārt pārējai sabiedrības daļai tie raisa bažas par šo nereālistisko ieteikumu iespējamu ieviešanu un iespējamām sekām. Otrkārt, “RAND” ieteikumos tiek jaukta problēma ar problēmas risināšanu. NA jaunatnes organizācija uzskata, ka medijiem šādi diskutabli pētījumi būtu jāpublisko kopā ar vietējo ekspertu komentāriem.

NA jaunatnes organizācija aicina pētījuma centru “RAND” ņemt vērā, ka Latvijas sabiedrība ir vēl tikai ceļā uz tādu sabiedrību, ko var saukt par vienotu un saliedētu, un, izdarot kādus secinājumus, aicina pēc iespējas vairāk iedziļināties attiecīgās valsts vēsturiskajā un politiskajā situācijā.

NA jaunieši atgādina, ka t.s. “krievu pasaules” paplašināšana ar krievu valodu kā instrumentu ir viens no galvenajiem Krievijas agresīvās ārpolitikas instrumentiem, kas bija vērojams, piemēram, Krievijas pārstāvju uzstāšanās laikā EDSO Parlamentārās asamblejas sanāksmē Vīnē.

Gadījumos, ja citas valsts pētnieki izdarījuši secinājumus attiecībā uz mūsu valsts iekšpolitiku, vietējiem medijiem, lai saglabātu objektivitāti, būtu vēlams šādus viedokļus publicēt kopā ar vietējo ekspertu atzinumiem.

Informāciju medijiem sagatavoja:
Līva Jonikāne
Nacionālās apvienības  “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Jaunatnes organizācijas valdes locekle
Tālr.: +371 29759106
E-pasts: [email protected]