Vadītājs Ligita Āzena, t.29215144

E-pasts: azenaligita@gmail.com

 

Vadītāja vietniece Valda Krinkele t.26439220

E-pasts: valda.krinkele@inbox.lv