Vadītājs Zigfrīds Gora t. 25942682

E-pasts: zigis63@inbox.lv

 

Vadītāja vietniece Ilze Kanča t. 26154490

E-pasts: ilzekristiana@gmail.com