Līdzpriekšsēdētāja Aiga Vectīrele, t. 29441727

E-pasts: aiga.amanda@gmail.com

 

Līdzpriekšsēdētājs Jānis Nebars t. 28643218

E-pasts janis.nebars@gmail.com