Aiga Vectīrele
Līdzpriekšsēdētāja
Tālr. 29441727
E-pasts: [email protected]

 

Jānis Nebars
Līdzpriekšsēdētājs
Tālr. 28643218
E-pasts [email protected]