Saziņai ar mums

[email protected]

Janīna Kursīte-Pakule – Saeima


Dzimusi: 1952.gadā Vārkavas novada Arendoles ciemā.

Izglītība, zinātniskais grāds, akadēmiskais nosaukums: Filoloģijas studijas Tartu universitātē un Latvijas universitātē (1970 – 1976). Habilitētā filoloģijas zinātņu doktore (1993), Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe (kopš 1997), LU Humanitāro zinātņu fakultātes folkloras profesore (kopš 1998)

Politiskā darbība: Bijusi 9., 10., 11., 12. un 13. LR Saeimas deputāte.

Pedagoģiskās darbība: Lekciju kursi par baltu mitoloģiju, latviešu folkloru, salīdzināmo mitoloģiju, somugru folkloru, ornamenta simboliku, literatūru un folkloru LU doktora, maģistra, bakalaura studiju programmās.

Nozīmīgākās publikācijas (grāmatas, 2004 – 2014):
Virtuves vārdene. R., Rundas, 2013
Tautlietu vārdene. R., Nemateriālās kultūras valsts aģentūra, 2009
Kāzas Latgalē. Madris. R., 2008
Sfumato nesfumato. Ekspedīciju piezīmes. Madris. R., 2008
Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb Novadu vārdene. R., Madris, 2007

Sastādītāja:
Inkluzīvi. Zinātnisku rakstu krājums. R., LU Akadēmiskais apgāds, 2012
Baltu un slāvu kultūrkontakti. R., Madris, 2009
Vārkava. Tradicionālā kultūra un mūsdienas. R., Madris, 2008

E-pasta adrese: [email protected]

Vairāk par darbu SaeimāInformācija par deputātu

Foto: Saeimas Kanceleja